Решение № 17 от 27 марта 2019 г.(в редакции решения от 25.12.2019 № 113, от 17.06.2020 № 49, от 09.09.2020 № 72, от 03.03.2021 № 21)