Решение № 62 от 12 августа 2018 г.(в редакции решения от 09.09.2020 № 72, от 03.03.2021г. № 21)