Cоболезнование гражданам Республики Польша

   С чувством глубочайшей печали и скорби выражаю искреннее соболезнование всем гражданам Республики Польша по поводу трагическойгибели Президента Республики Польша г.Леха Качинского с супругой и частью руководства и духовенства страны.
  
Для меня лично и для жителей всего Гусевского района, как и для всех россиян, стало тяжелым потрясением известие о гибели представителей дружественного нам польского народа. 
   
Разделяем с вами боль и скорбь этой страшной утраты, передаем слова поддержки родным и близким погибших, и всему польскому народу, живущему в Польше, а также и за её пределами.
  
Безмерно потрясен и опечален.  

    Глава муниципального образования «Гусевский муниципальный район»                         Н.Н. Цуканов

   Z uczuciem głębokiego żalu i smutku składam szczere kondolencje dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polski z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego wraz z żoną i częśćią kierownictwa i duchownych z kraju.
  
Dla mnie osobiście i dla mieszkańców reionu Gusiew i dla wszystkich Rosjan, był ogromny wstrząs na wieść o śmierci przedstawicieli przyjaznego nam narodu Polskiego.
  
Dzielimy z obywatelami Polski ból i smutek tej wielkiej straty, wyrażamy słowa wsparcia dla rodzin i przyjaciół ofiar, i całego narodu polskiego, żyjącego w Polsce i poza jej granicami.
  
Niezmiernie zasmucony. 

    
Z powazaniem  Gława rejonu Gusiew                                                                                 Nikołaj CukanowТелефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2022, admgusev.ru
Top.Mail.Ru